PERSONVERNERKLÆRING TIL INTERNETTSIDE WWW.SUNCUBESAUNA.COM

Generell informasjon

Dette dokumentet beskriver persovernreglene for www.suncubesauna.com websiden. Administrator for denne siden er SUNCUBE AS, Mazańcowice 884, 43-391, Mazańcowice, Polska, KRS: 0000899648, NIP: 9372735139./p>

Personopplysninger

1. Iht. til art. 13 1. ledd og 2. ledd i forordningen om vern av personopplysninger av 27. april 2016 vil jeg informere om at Administrator for dine personopplysninger er SUNCUBE AS Mazańcowice 884, 43-391, Mazańcowice. Dine personopplysninger blir behandlet for markedsføringsformål på grunnlagt av frivillig gitt samtykker. Opplysningene blir ikke gjort tilgjengelig. Dine personopplysninger blir oppbevart inntil samtykket blir fjernet. Du har rett til innsyn i egne opplysninger og rett til korrigering, fjerning, begrensning i behandling, rett til klage, tilbakekalle samtykket når som helst uten innvirkning på retten til behandling som ble gjort på grunnlag av samtykket før det ble tilbakekalt. Du har rett til å sende inn klage til GIODO når du finner ut at behandling av dine persoopplysninger strider mot den generelle forordningen av 27. april 2016. Du oppgir dine personopplysninger frivillig.

2. Administratoren samler frivillig oppgitte personopplysninger fra besøkende på websiden. Dessuten kan Administratoren lagre opplysninger om oppkoblingens parametre som IP-adresser for tekniske formål knyttet til administrering av servere samt for å samle generelle statistiske demografiske opplysninger (f.eks. om region fra hvilken oppkobling finner sted) og av sikkerhetsmessige hensy.

3. Administratoren er meget nøye med å beskytte den private sfæren og opplysningene som ble gitt ham av den besøkende. Administratoren vil med stor omhu velge ut og anvede passened tekniske midler herunder de av programmeringskarakter og organisatorisk karakter, som siker beskyttelse av behandlede data og i særdelshet siker dataene mot å gjøre dem tilgjengelige til personer uten adgang, mot offentliggjøring av dem, tap og ødeleggelse, uautorisert modifisering så vel som deres behandling som kunne medføre brudd på gjeldende lovforskrifter.

4. I tilfelle brukeren subskriberer newsletter vil Administratoren sende til e-post adresse oppgitt av brukeren meldinger som inneholder informasjon om produkter og tjenester tilgjengelige hos SUNCUBE men også informasjon om organiserte konkurranser, kampanje.

5. Alle endriger kan meldes til denne adressen: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

INFORMASJONKAPSELPOLICY FOR WEBSIDEN WWW.SUNCUBESAUNA.COM

 

1. Under gjennomsyn av internettsiden www.suncubesauna.com brukes informasjonskapsler „cookies”, dvs. små tekstdata som lagres på den besøkendes endemasking ifn. bruk av internettsiden. Informasjonskapsle er data lagret på servere hos brukerens endemasking som servere kan lese ved hver oppkobling mellom denne endemaskinen. Deres bruk har som formål korrekt fungering av internettsiden.

2. Filene, altså informasjonskapsler, brukt av Administratoren, er trygge for brukeren. Spesielt er det ikke mulig at på denne måten kan virus eller annet uønsket programvare eller malvare trenge inn i brukerens maskiner. Filene tillater å identifisere programvare anvendt av brukeren og tilpasse websiden individuelt for alle besøkende. Informasjonskapsler inneholder som regel navn på domenen de stammer fra, oppbevaringstid på maskinen og tilskrevet verdi.

3. Administratoren bruker to typer informasjonskapsler:
a. dataøkt-informasjonskapsler: de blir oppbevart på maskinen til den besøkende og blir der inntil nettleserens økt blir avsluttet. Lagrede data blir da fjernet for godt fra den besøkendes maskin. Mekanismen til økt-informasjonskapsler tillater ikke nedlasting av noen personopplysninger eller private opplysninger fra den besøkendes maskin.
b. varige informasjonskapsler: de blir oppbevart på den besøkendes maskin og blir der inntil de blir slettet. Avslutning av nettleseren eller utkobling av manskinen medfører ikke fjerning av dem fra maskinen. Mekanismen til varige informasjonskapsler tillater ikke nedlasting av noen personopplysninger eller private opplysninger fra den besøkendes maskin.

4. Administratoren bruker informasjonskapsler til følgende formål:
a. konfigurering av internettsiden
b. utarbeide statistikk som hjelper å forstå hvordan den som besøker websiden bruker internettsider noe som gjør det mulig å forbedre deres struktur og innhold ved hjelpa av analytiske verktøy hos Google Analytisk hvis administrator er Google Inc. med sete i USA. Googles Personvernpolicy er tigjengelig her: : https://policies.google.com/privacy
c. beskrive den besøkendes profil med henblikk på å vise vedkommende tilpasset reklameinnhold ved hjelp av reklameverktøyet Google AdSense hvis administrator er Google Inc. med sete i USA. Googles Personvernpolicy er tigjengelig her: : https://policies.google.com/privacy
d. popularisere websiden ved hjelp av sosialmediet plus.google.com hvis administrator er Google Inc. med sete i USA. Googles Personvernpolicy er tigjengelig her: : https://policies.google.com/privacy
e. popularisere websiden ved hjelp av sosialmediet Facebook, hvis administrator er Facebook Inc. med sete i USA eller Facebook Irland med sete i Irland. Facebooks personvernpolicy er tilgjengelig her: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
f. popularisere websiden ved hjelp av sosialmediet Instagram.com hvis administrator er Instagram LLC med sete i USA.Instagrams personvernpolicy er tilgjengelig her: https://help.instagram.com/519522125107875;
g. popularisere websiden ved hjelp av sosialmediet Twitter hvis administrator er Twitter Inc. med sete i USA. Twitters personvernpolicy er tilgjengelig her: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules;

5. Vi anbefaler gjennomlesing av personvernpolicy til de overfornevnte subjekter for å gjøre seg kjent med reglene for bruk av informasjonskapsler.

6. Informasjonskapsler kan brukes av reklamenettverk, spesielt Google-nettverket for visning av reklamer tilpasset måten brukeren bruker websiden. Data vedrørende brukerens navigasjonstråd eller tiden vedkommende oppholder seg på en gitt side kan bli oppbevart.

7. Brukeren kan se gjennom og redigere opplysninger som går frem av informasjonskapsler som samles av Googles reklamenettverk ved hjelp av verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences.

8. Den som besøker websiden kan selv og til enhver tid endre innstillinger vedrørende informasjonskapsler og bestemme deres oppbevaringsvilkår og adgang til brukerens maskin. Innstillingsendringer nevnt i den foranstående setningen kan gjøres av den som besøker websiden ved hjelp av nettleserens innstillinger eller ved hjelp av konfigurering av tjenesten. Innstillingene kan endres spesielt på en slik måte at de blokkerer automatisk betjening av informasjonskapsler via innstillinger i nettleseren eller informere om enhver plassering av dem på den besøkendes maskin. Detaljerte opplysninger om muligheten for og anledning av betjening av informasjonskapsler er tilgjengelige under programinnstillinger (til nettleseren).

9. Brukeren kan til enhver tid fjerne informasjonskapsler ved hjelp av tilgjengelige funksjoner i den nettleser vedkommende bruker:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone,
i. Blackberry

10. Begrensning av bruk av informasjonskapsler kan påvirke enkelte funksjoner som er gjort tilgjengelige på websiden www.suncubesauna.com

We love cookies!

In order for the system to operate properly, we use cookies in line with our Privacy Policy. You can set the conditions of storing and accessing of cookies in your Internet browser.